O nás

techstartup.cz venture capital investice podpora

Společnost ARMEX Technologies s.r.o. se pohybuje na české scéně od roku 2016 jako plnohodnotný člen stabilní a silné skupiny ARMEX Group, jež se řadí do skupiny nejhodnotnějších společností v České republice.

ARMEX Technologies, s.r.o. je soukromou výzkumnou organizací, která pro svou činnost využívá výhradně soukromých finančních zdrojů, čímž získává v tomto odvětví velmi výhodné konkurenční postavení. Společnost však nezůstává pouze u výzkumu, ale vynakládá nemalé úsilí pro rozvoj české inovace a školství.

Společnost ARMEX Technologies s.r.o. byla založena následujícími společníky: ARMEX GLOBAL a.s., ARMEX HOLDING a.s. a Ing. Martinem Matzkem. Z úzkého partnerství s ostatními členy skupiny ARMEX Group plynou pro ARMEX Technologies s.r.o. při porovnání s konkurenčními společnostmi mnohé výhody, zejména silné ekonomické a technologické zázemí.

Hlavním odvětvím, ve kterém se ARMEX Technologies s.r.o. angažuje, je technologický výzkum a inovace na poli moderních technologií. Mezi hlavní činnosti společnosti se řadí ekonomická podpora a následná praktická realizace nových technologických vynálezů a projektů, včetně potřebného patentování a právní ochrany nově vzniklých technologických aplikací.