Práce roku 2018

vysoká škola soutěž ARMEX

Společnost ARMEX Technologies s.r.o. vyhlašuje soutěž o nejlepší technicky zaměřenou bakalářskou nebo diplomovou práci ve školním roce 2017/2018.

ARMEX Technologies práce roku 2018 je soutěží zaměřenou na zvýšení motivace studentů při vypracovávání závěrečné práce a zároveň umožňuje nadaným studentům prokázat své schopnosti a zviditelnit se. Tři nejlepší práce, vybrané odbornou porotou, budou ohodnoceny peněžními odměnami. Dalším jejím cílem je vyhledat talenty v oblasti vědy a techniky.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti z technických fakult, kteří budou svou práci obhajovat v školním roce 2017/2018.

Pokud po konzultaci se studentem shledáme práci výjimečně zajímavou, přispívající k vylepšení nebo tvorbě nových technologii firma ARMEX Technologies zajistí materiální požadavky studenta pro převedení nápadu do praxe.

Přijetí do soutěže:

Přihlášku do soutěže zašle zájemce spolu s přihlášenou prací vyplněním přihlašovacího formuláře:

Přihláška do soutěže práce roku 2018

O přijetí do soutěže Vás budeme informovat.

Pravidla soutěže ke stažení:

Pravidla soutěže ARMEX Technologies prace roku 2018

Kontakt:
Dotazy je možné zasílat na emailovou adresu info@armextech.com