Projekty

ARMEX Technologies robot inkubator akcelerator

V současnosti se zabýváme vývojem technologie, která změní technologii výroby kovových součástí a přinese konstruktérům úplně jinou dimenzi uvažování o strojních součástech.

Bližší informace přineseme již brzy.