StartUP

vstartup inkubátor armex startup

StartUP program ARMEX Technologies

Jedním z účelů založení společnosti ARMEX Technologies, s.r.o. je ekonomická a technologická podpora při tvorbě nových technologií a jejich následná integrace v průmyslových aplikacích. Pro naše projekty hledáme motivované osobnosti s odhodláním prorazit se svými nápady.

Společnost ARMEX Technologies nebere pod svá křídla jen začínající podnikatele, ale vstupuje i do fungujících společností v dalších fázích růstu. Silné ekonomické zázemí skupiny ARMEX Group umožňuje dlouhodobě financovat i další investiční kola, čímž dáváme zakladateli možnost se plně soustředit hlavně na svou práci a neztrácet čas s hledáním nových investorů.

V případě StartUP programu je cílem pomoci rozvinout Váš nápad – od prvotní myšlenky až po finální podobu uvedení výrobku na trh. Podpora z naší strany spočívá zejména v poskytnutí technologického, ale rovněž ekonomického a právního zázemí tolik potřebného k rychlému vytvoření finálního produktu.

Program StartUp od společnosti ARMEX Technologies, s.r.o. je otevřen pro všechna průmyslová odvětví. Zajímá se o projekty, které zavádí nové nebo významně vylepšené produkty, postupy nebo technologie. Kritériem pro účast v programu je úroveň propracování daného projektu a odhodlanost inovátora uvést danou technologii na světlo světa.

ARMEX Technologies, s.r.o. neposkytuje půjčku v peněžním pojetí. Naším cílem je vaše nápady skutečně převést z papíru v realitu a přímo se účastnit na samotném vývoji, a odborným mentoringem pomoci inovátorovi k efektnímu řízení celého projektu. Poskytujeme více než jen peněžní prostředky. Kromě finančního zázemí pro Vaše nové nápady Vám poskytneme naše zkušenosti, pracovní prostory a nové technologie nezbytně nutné pro Váš výzkum. Bereme na sebe riziko z možného neúspěchu, ale využíváme veškeré naše zdroje a znalosti k tomu, aby k takovým situacím vůbec nedocházelo.

 

Od nápadu k finálnímu produktu: Jak funguje StartUp program?

Průběh StartUp programu zůstává v základu stejný, ale obvykle se liší v závislosti na konkrétním projektu. Po domluvě podmínkách spolupráce, je možné začít s prvotními fázemi průzkumu. V tomto počátečním stadiu dochází k projektování, průzkumu trhu a vytváření podrobného plánu spolupráce na další měsíce, jedná se o rozpočtu, lidských zdrojích etc

Pokud společně vytvoříme fungující prototyp, fungující produkt nebo dojde k ověření možnosti nápadu prosadit se na konkurenčním trhu, dochází k zakládání nové společnosti. Společnost je vlastněná inovátorem a společností ARMEX Technologies, s.r.o. Podíly obou subjektů jsou rozděleny v závislosti na rozsahu poskytnutých prostředků a náročnosti samotného výzkumu.

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese info@armextech.cz, abychom si dohodli osobní schůzku a diskutovali o budoucí společné cestě.


PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Pokud máte vhodný nápad a chuť s námi spolupracovat, prvním krokem je vyplnění přihlášky.

  • problém, řešení, cíle, výstupy, jedinečnost projektu
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.