StartUP

vstartup inkubátor armex startup

StartUP program ARMEX Technologies

Jedním z účelů založení společnosti ARMEX Technologies, s.r.o. je ekonomická a technologická podpora při tvorbě nových technologií a jejich následná integrace v průmyslových aplikacích. Pro naše projekty hledáme motivované osobnosti s odhodláním prorazit se svými nápady.

Cílem společnosti je pomoci Vám rozvinout Váš nápad – od prvotní myšlenky až po finální podobu uvedení výrobku na trh. Podpora z naší strany spočívá zejména v poskytnutí technologického, ale rovněž ekonomického a právního zázemí tolik potřebného rychlému vytvoření finálního produktu.

Program StartUp od společnosti ARMEX Technologies, s.r.o. je otevřen pro všechna průmyslová odvětví. Zajímá se o projekty, které zavádí nové nebo významně vylepšené produkty, postupy nebo technologie. Kritériem pro účast v programu je úroveň propracování daného projektu a odhodlanost inovátora uvést danou technologii na světlo světa.

ARMEX Technologies, s.r.o. neposkytuje půjčku v peněžním pojetí. Naším cílem je vaše nápady skutečně převést z papíru v realitu a přímo se účastnit na samotném vývoji s tím, že vy jako inovátor budete celý projekt řídit. Poskytujeme více než jen peněžní prostředky. Kromě finančního zázemí pro Vaše nové nápady Vám poskytneme naše zkušenosti, pracovní prostory a nové technologie nezbytně nutné pro Váš výzkum. Bereme na sebe riziko z možného neúspěchu, ale využíváme veškeré naše zdroje a znalosti k tomu, aby k takovým situacím vůbec nedocházelo.

Od nápadu k finálnímu produktu: Jak funguje StartUp program?

Průběh StartUp programu zůstává v základu stejný, ale obvykle se liší v závislosti na konkrétním projektu. Po domluvě podmínkách spolupráce, je možné začít s prvotními fázemi výzkumu. V tomto počátečním stadiu dochází k projektování, průzkumu trhu a proveditelnosti, vytváření podrobného plánu spolupráce na další měsíce, jedná se o rozpočtu, lidských zdrojích etc. Tato fáze probíhá pod hlavičkou společnosti ARMEX Technologies, s.r.o. s tím, že nápad zůstává jeho majiteli, do doby, než je podepsána smlouva o spolupráci. Pak nápad přechází do výhradního vlastnictví společnosti ARMEX Technologies, s.r.o. a je považován jako příspěvek inovátora k výzkumu dané problematiky. Inovátor má následně v případě převedení nápadu v praxi nárok získávat odměnu v podobě podílu na zisku.

Pokud vytvoříme fungující prototyp, fungující produkt nebo dojde k ověření možnosti nápadu prosadit se na konkurenčním trhu, dochází k zakládání nové společnosti. Společnost je vlastněná inovátorem a společností ARMEX Technologies, s.r.o. Podíly obou subjektů jsou rozděleny v závislosti na rozsahu poskytnutých prostředků a náročnosti samotného výzkumu.

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese info@armextech.cz, abychom si dohodli osobní schůzku a diskutovali o budoucí společné cestě.


PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Pokud máte vhodný nápad a chuť s námi spolupracovat, prvním krokem je vyplnění přihlášky.

  • problém, řešení, cíle, výstupy, jedinečnost projektu
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.