Vyhlášení soutěže Práce Roku 2017

vysoká škola soutěž ARMEX

ARMEX Technologies vyhlásil tři nejlepší technické studentské práce. Majitelé třech nejlepších diplomových nebo bakalářských prací roku 2017 si dohromady odnesli 60 000 Kč. 

Tým ARMEX Technologies vybral tři nejlepší studentské práce. Vítěz Jiří Souček potvrdil, že je Česká republika nanotechnologická velmoc. Ve své práci se věnuje konstrukci nového druhu elektrody na výrobu směsného nanovlákenného materiálu. Jedná se o konstrukci světově unikátní elektrody, která umožnuje zvlákňování dvou různých materiálů bez jejich smíšení. Jiří Souček byl z výhry překvapen a vyjádřil poděkování Technické univerzitě v Liberci a Katedře textilní a jednoúčelových strojů. Dále speciálně poděkoval panu Ing. Janu Valterovi Ph.D. za vedení práce a výjimečný přístup.

Výherci byli tři

Mimo výherce Jiřího Součka se v celostátní soutěži ARMEX Technologies Práce Roku 2017 na druhém místě umístil Miroslav Krejčí se svou prací, kde shrnuje dosavadní výsledky ve výzkumu korozního napadání niklových slitin roztavenými fluoridovými solemi. Na tyto podklady aktuálně navazuje ve svém doktorském studiu spoluprací Fakulty strojní na Západočeské univerzitě v Plzni a Škoda JS a.s. na zprovoznění výzkumného zařízení pro provádění obdobných experimentů a vývoj niklových slitin.

Na třetí místo se ve velké konkurenci dostal Jakub Chromec se svou prací z oblasti Průmyslu 4.0 a IoT z pohledu marketingu a řízení výroby. Jakub si velice váží obrovské podpory, kterou obdržel zejména od prof. Gustava Tomka a doc. Věry Vávrové z Katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL České vysoké učení technické. Jakub dále dodává: „Domnívám se, že ekonomický aspekt nových technologií je ještě důležitější než kdy dřív, a proto jsem rád, že to v této soutěži bylo zohledněno. Společnost ARMEX Technologies se mi jeví jako skvělá “platforma” pro realizaci dobrých nápadů, rozhodně všem studentům doporučuji se na tuto soutěž přihlásit v příštím ročníku a sám se těším na další spolupráci!”

Studentské práce napříč všemi technickými fakultami

Do soutěže Práce Roku 2017 se přihlásilo více než 100 studentů. Nejvíce studentů bylo z ČVUT a ZČU, ale pořadatele těšila účast ze všech koutů České republiky a zájem studentů o technické obory. Velice gratulujeme všem výhercům a děkujeme všem účastníkům prvního ročníku soutěže. Dále zveme potenciální účastníky na příští ročník soutěže.